135,000 
130,000 

Khử mùi cơ thể

Lăn khử mùi Garnier

90,000 

Khử mùi cơ thể

Xịt khử mùi chân Rexona

130,000 
120,000 
90,000 

Khử mùi cơ thể

Xịt khử mùi Garnier

130,000